Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 25.2.2022

Rekisterinpitäjä

 • Autoeurooppa.com (EPA-Kauppa Oy 3238762-5 )
 • Jumalniementie 3 48600
 • Kotka

Rekisteriasioista vastaava

 • simo@autoeurooppa.com
 • Jumalniementie 3
 • 48600 Kotka

Rekisterin nimi

Autoeurooppa.com asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja luonnollisista henkilöistä, joille on asiakassuhteen perustamiseksi tehty palvelutoimeksianto.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatti ja työsuhdetiedot
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Ajoneuvon tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot
 • Trafin ajoneuvotiedot
 • Väestötietorekisteri

Tietojen luovutus

Mitään tietokannassa olevia tietoja ei luovuteta Autoeurooppa.com ja sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolisille tahoille. Autoeurooppa.com voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakastietojen käsittelystä vastaavia henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina ja ulkopuolisten pääsy niihin estetään. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Asiakasrekisterijärjestelmää voivat käyttää vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla valtuutetut henkilöt.

Rekisteritietojen säilytys ja tarkastaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai minkä tahansa muun rekisterin kuvauksessa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista tietojaan. Tarkastus ja korjauspyynnöt voi osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Sivuston käyttöehdot

Laatimis päivämäärä 25.2.2022

Avaamalla www.autoeurooppa.com -sivuston sen käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Autoeurooppa.com ei vastaa mahdollisista sivustolla esiintyvistä virheistä eikä niiden käyttöön liittyvistä mistään mahdollisista kuluista, menetyksistä tai välittömistä taikka välillisistä vahingoista.

Autoeurooppa.com ei takaa, että www-sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi eikä vastaa palvelun keskeytyksen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Autoeurooppa.com internet-sivujen sisällön (tekstit, kuvat, logot ja grafiikka) omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Autoeurooppa.com:ille ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuston sisällön (tai osan) kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai säilyttäminen on kiellettyä ilman Autoeurooppa.com suostumusta. Sivuston sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Autoeurooppa.com:illa on oikeus muuttaa milloin tahansa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä lopettaa jokin palvelu, sulkea sivut tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Osapuolet

Ajoneuvon ostaja (jäljempänä ”ostaja”) sopii ajoneuvon kaupan sisällön ja kauppahinnan ajoneuvon myyjän kanssa sekä tarkastaa ajoneuvon huolellisesti. Autoeurooppa.com (jäljempänä ”luotonvälittäjä”) vastaa luottohakemuksen toimittamisesta rahoitusyhtiöön, kaupanteon järjestämisestä, ajoneuvon rekisteröinnistä, vakuutushakemuksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön, osamaksusopimuksen toimittamisesta rahoitusyhtiöön ja sovitun kauppahinnan tilittämisestä ajoneuvon myyjälle. Luotonvälittäjä tarjoaa ostajalle myös mahdollisuutta maksulliseen lisätakuuseen ja suosittelee puolueettoman kuntotarkastuksen teettämistä.

Osamaksurahoituksen myöntämisen edellytykset

Ajoneuvo

Ajoneuvon on oltava katsastettu, mikäli katsastusta vaaditaan kyseiseltä ajoneuvoluokalta, rekisteröity ja mahdollinen ajoneuvovero maksettu.

Hakija

Ostajan tulee olla vähintään 18-vuotias, asua pysyvästi Suomessa, tulee olla voimassaoleva suomalainen ajokortti, omata säännölliset tulot ja luottotietojen tulee olla kunnossa.

Luottopäätös

Luotonvälittäjä toimittaa ostajan hakemuksen rahoitusyhtiölle. Lähettämällä hakemuksen luotonvälittäjälle ostaja antaa rahoitusyhtiölle luvan henkilö- ja yhteisöluottotietojen tarkistamiseen. Luottotiedot tarkistetaan luottotietorekisteristä. Osamaksurahoituksen myöntämispäätöksen tekee rahoitusyhtiö. Rahoitusyhtiöllä on oikeus tarjota osamaksurahoitusta hakemuksesta poikkeavin ehdoin (kuten käsirahan osuus, luottoajan pituus) tai evätä luottohakemus. Luotonvälittäjä toimittaa luottopäätöksen ostajan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Luottopäätös koskee vain haettua hakemusta. Asiakas/hakija antaa toimeksiannon rahoitusyhtiöille kerätä ja käsitellä tietoja muilta luotonantajilta aikaisemmista luotoista, luottohakemuksen käsittelyä varten. Lisäksi suostumuksen sille, että rahoitusyhtiö luovuttaa tiedot Suomen Asiakastieto Oy:lle. Näitä tietoja rahoitusyhtiö kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Vakuutus

Osamaksusopimuksen voimassaolo edellyttää laajaa tai laajinta kaskoa, johon kuuluu kolarointiturva ja osamaksuvakuutus. Kolarointiturvan omavastuu saa olla enintään 600 euroa. Vakuutuksen tulee olla voimassa koko osamaksusopimuksen voimassaoloajan. Vakuutushakemus tehdään kaupantekotilaisuuden yhteydessä ja vakuutus alkaa kaupantekopäivänä.

Kaupantekotilaisuus

Ostaja sopii kaupantekotilaisuuden ajankohdan ja paikan luotonvälittäjän kanssa sekä sitoutuu tekemään vahvan tunnistautumisen ennen mahdollista kaupan tekoa. Ennen kaupantekotilaisuutta ostajan tulee maksaa luottohakemuksen mukainen käsiraha ajoneuvon myyjälle. Ajoneuvo luovutetaan ja ajoneuvon hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa. Ostaja rekisteröidään ajoneuvon haltijaksi ja rahoitusyhtiö rekisteröidään omistajaksi. Rekisteröintitoimenpiteistä ja -kustannuksista vastaa luotonvälittäjä.

Suoramarkkinointi

Luotonvälittäjä voi hyödyntää ostajan antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Hakemuksen yhteydessä ostajalla on mahdollisuus valita, haluaako jatkossa tietoa luotonvälittäjän palveluista sähköisesti.

Referenssitieto

Luotonvälittäjälla on oikeus käyttää kaupan kohteen merkki, malli, vuosimalli ja hintatietoja omassa markkinoinnissaan ja tilastoinnissaan siten, ettei yksittäistä kauppaa voida yksilöidä.